Type alias StreamControllerOptions

StreamControllerOptions: CameraStreamingOptions

Deprecated

renamed to CameraStreamingOptions